Skip links

Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση

Το Κ.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίησης του προγράμματος «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση».

Το ΤΕΕ, ενεργώντας ως Δικαιούχος α­ναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στο μεταλλευτικό κλάδο και στον κλάδο άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και η σύζευξη της κατάρτισης με τις ανάγκες σε εξειδίκευση που απαιτεί η παραγωγική βάση της οικονομίας.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training voucher), της συ­νεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 4.900 άνεργων τεχνιτών και διπλωματούχων μηχανικών (ΜΜΜ, ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ) του μεταλλευτικού κλάδου και του κλάδου άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις εξελίξεις του κλάδου.

Τα προγράμματα κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση), διάρκειας 400 ωρών, θα υ­λοποιηθούν στα θεματικά αντικείμενα της παρούσας, με υποχρεωτική απασχόληση το­υλάχιστον του 30% των καταρτισθέντων διάρκειας τουλάχιστον 4 μηνών, για τουλάχισ­τον 100 ημερομίσθια.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 400 ωρών, περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση και οδηγούν σε υποχρεωτική απασχόληση.

Ειδικότερα:

 • Η κατάρτιση του θεωρητικού μέρους θα γίνει από εκπαιδευτές ενηλίκων πιστοπο­ιημένους στο Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ.
 • Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού ή του δημο­σίου τομέα, που θα επιλεγούν από τα ΚΕΚ.

Η υποχρεωτική απασχόληση του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργα­σίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για τουλάχιστον 100 ημερομίσθια θα πραγ­ματοποιηθεί στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης. Η πρόσληψη των καταρτισ­θέντων θα γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το τέλος της κατάρτισης, η δε διάρκεια της απασχόλησης τους θα είναι τουλάχιστον για 4 μήνες.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher): οι υπηρεσίες κατάρτισης που θα παρασχεθούν στους ανέργους από τα πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Ε­παγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σύμφωνα με την προκαθορισμένη τιμολόγησή τους, στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): το έντυπο οικονομικής αξίας 4.240,00€, το οπο­ίο χορηγείται από το ΤΕΕ σε κάθε ωφελούμενο της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τις υπηρεσίες κατάρτισης που θα του παράσχει το ΚΕΚ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Με την επιταγή κατάρτισης (voucher) πληρώνεται το πρόγ­ραμμα κατάρτισης.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα: το ποσό των 2.000,00€, το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της δράσης από το ΤΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης της παρούσας, με­τά την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
 • Μητρώο Ωφελούμενων: το Μητρώο, που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ με τους ανέργους οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα επιλεγούν, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που τίθενται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν επιταγή κατάρτισης με την οποία θα πληρωθεί το πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
 2. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον«Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακρι­βή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
 • Να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία για κάθε ομάδα ωφελουμένων είναι τα εξής:

α. Εφόσον είναι Άνεργος Τεχνίτης, υποχρεούται να καταθέσει:

 • Αντίγραφο του επαγγελματικού διπλώματος ή/και της άδειας επαγγέλμα­τος που κατέχει και είναι αντίστοιχη με τις κωδικοποιημένες κατά ΣΤΕΠ-92 ειδικότητες.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας του Εργοδότη, εφ’ όσον ο τεχνίτης έχει δηλώσει επαγγελματική εμπειρία, στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική του δραστηριότητα και ο χρόνος απασχόλησης σ’ αυτή, και από την οποία να προκύπτει η εμπειρία του σε συναφή επαγγέλματα/ δραστηριότητες αν­τίστοιχες με τους κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 οικονομικούς τομείς.
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση ή προγράμματος κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες».

β. Εφόσον είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, υποχρεούται να καταθέσει:

 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ              είναι ακριβή και αληθή, (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση ή προγράμμα­τος κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες» και (γ) η παρούσα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου (200.000,00€) των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που τυχόν έχω λάβει κατά το τρέχον οικο­νομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη».

Τα δικαιολογητικά αυτά, ανεξαρτήτως ομάδας ωφελουμένων, θα πρέπει να τεκμηριώνουν τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει στην αίτηση συμμετοχής του για εκείνα τα πεδία (κριτήρια επιλογής) που δεν ελέγχονται αυτόματα από το Μητρώο Ανερ­γίας του ΟΑΕΔ (εισοδηματικά κριτήρια και εμπειρία) και από το Μητρώο Μελών ΤΕΕ (ει­σοδηματικά κριτήρια).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί, που συμμετέχουν στη δράση δεν θα υπερβούν τα 496 άτομα στο σύνολο των ωφελουμένων που θα εγγραφούν στο Μητρώο. Καθεμιά από τις τέσσερις ειδικότητες των μηχανικών (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) συμμετέχει ισόποσα και μέχρι ποσοσ­τού 25% στο σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών.

Η επιλογή των διπλωματούχων μηχανικών (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) και η εγγραφή τους στο Μητρώο θα γίνει με μοριοδότηση ανά ειδικότητα και βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικ. έτος 2012)

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε διπλωματούχο μηχανικό είναι τα 60 μό­ρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 1. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής Διπλωματούχων Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια άσκησης επαγγελματι­κής δραστηριότητας (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) Μέχρι 5 έτη 30
Άνω των 5 ετών 20
2 Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το οικ. έτος 2012) (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) Μέχρι 5.000€ 30
Από 5.001 έως 8.000 € 15
Από 8.001 έως 12.000 5
Μέγιστη βαθμολογία: 60 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Β. Η επιλογή των ανέργων τεχνιτών και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Ηλικία υποψηφίου
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικ. έτος 2012)
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε τεχνίτη είναι τα 120 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (Μέγιστος βαθμός: 40 μόρια) Από 1 έως 12 μήνες 30
Άνω των 12 μηνών 40
2 Ηλικία υποψηφίου (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) 18 – 30 ετών 30
Άνω των 30 ετών 20
3 Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το οικ. έτος 2012) (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) μέχρι 8.000 € 20
Από 8.001 έως 15.000 € 15
Από 15.001 € έως 20.000€ 10
Πάνω από 20.001 0
4 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συ­ναφή επαγγέλματα (Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) Βεβαίωση προϋπηρεσίας 20
Επαγγελματική Άδεια ή Δίπλωμα 30
Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Πίνακας 2. Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής Τεχνιτών

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτο­υν, στο δεύτερο και στα επόμενα κατά τη σειρά κριτήρια που τίθενται στους πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

 

Το ΤΕΕ, αμέσως μετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων, δημοσιεύει τους πίνα­κες κατάταξης των Ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και τους αντίστοιχους πίνακες των μη επιλε­γέντων υποψηφίων.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδι­κούς ΚΑΥΑΣ και ΟΧΙ το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ των ενδιαφερομένων.

 

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, ενώ ενημέρωση μπορούν να λαμβάνουν τηλεφω­νικά και από το Γραφείο Υποδοχής του ΤΕΕ.

Το ΤΕΕ δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ενδιαφερόμενους.