Skip links

Επιμόρφωση Εργοδοτών στα Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Δικαιολογητικά

Ταυτότητα, σφραγίδα επιχείρησης, έναρξη επιχείρησης όπου θα φαίνονται όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας.

Διάρκεια σεμιναρίων

Τα σεμινάρια διαρκούν 10 ώρες στο σύνολο και υλοποιούνται σε δύο συναντήσεις των 5 ωρών.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», ορίζεται ότι, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και η αποστολή του είναι:

 1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότηοποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και  να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 2. Να μεριμνάώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας:

 • Σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με την προβλεπόμενη ειδικότητα), ή
 • Σε άτομα εκτόςτης επιχείρησης (πτυχιούχους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
 • Σε ΕΞΥΠΠ ή
 • Σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με οκταετή προϋπηρεσία η οποία λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας και εφόσον αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωσητουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β’ ή Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι 50 άτομα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Β’ ή Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα. Συγκεκριμένα:

 1. Εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος(ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του

[(το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

 1. Εάν επιμορφωθεί κατάλληλα[το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)]. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 2928/130/2014 Υπουργική απόφαση. Ευνόητο είναι ότι η επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
 2. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
 3. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β΄και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του [το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
 4. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].
 5. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεναπασχολούν προσωπικό και δεν έχουν σκοπό να προσλάβουν άμεσα έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και οι εργαζόμενοι της Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΚ 

Το ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, σχεδιάζει και είναι σε θέση να προσφέρει πρόγραμμα Επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας σε ημέρες και ώρες που δεν θα παρεμποδίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για την ένταξή σας σε τμήμα θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αντίγραφο της έναρξης επιχείρησης όπου θα φαίνονται όλοι οι ΚΑΔ της επιχείρησης, σφραγίδα της επιχείρησης και το κόστος συμμετοχής.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 ενδιαφερόμενοι για κάθε τμήμα Γ κατηγορίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 25210 37071, 25210 38717,  καθημερινά από τις 10:00  έως τις 15:00.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

 Αίτηση τεχνικού ασφαλείας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2521037071 ή συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ